program za crtanje

CODE programiranja 1

CODE programiranja 2

Dodatna – Paint program – Program za crtanje
Smajli – smajliji
Bubamara – Buba Mara